Vad är radon?

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som kommer från marken eller byggmaterial i fastigheter. Radongas är kopplat till lungcancer, men många människor vet inte om dess närvaro i sina hem. Radonexponering kan leda till lungcancer, som dödar fler kvinnor än män varje år.

Varje dag sipprar radon in i våra hem genom sprickor och andra öppningar (som källargrunder) i jorden under våra hem. Mängden radon som kommer in i ditt hem beror på hur djupt källarväggens fundament tränger in i jorden och hur mycket luft som strömmar genom dessa öppningar. Radonet kan också komma in i bostaden från byggmaterial såsom blåbetong.

Radon är en osynlig, luktfri och smaklös radioaktiv gas och är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning.

Radonexponering kan orsakas av andningsluft som innehåller radon, eller genom att dricka vatten från en brunn med höga halter radon i den. Radon sipprar in genom sprickor och hål i marken, vilket innebär att den farligaste formen av exponering för radon är när den kommer ut ur marken under ditt hus eller en annan byggnad.

Strålningssjukdom uppstår när någon har utsatts för för mycket strålning; mängden som behövs för att få denna sjukdom varierar beroende på ålder och kön eftersom båda faktorerna påverkar hur känsliga människor är för strålningsinducerad skada på sina celler och vävnader.

Vid för höga halter av radongas måste den saneras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *