Møre Electric Group AS

Møre Electric Group AS är huvudbolag i en koncern inriktad mot produktion av produkter för elmarknaden. Ett av dotterbolagen är svenska KL Industri, som är beläget i Finspång. Företaget arbetar mot den nordiska marknaden. Företagets huvudprodukter är nätstationer för kraftverk och industri. De producerar dessa stationer i både plåt och betong och erbjuder såväl inomhusbetjänade som utomhusbetjänade

Read More 

Vad är radon?

Radon är en naturligt förekommande radioaktiv gas som kommer från marken eller byggmaterial i fastigheter. Radongas är kopplat till lungcancer, men många människor vet inte om dess närvaro i sina hem. Radonexponering kan leda till lungcancer, som dödar fler kvinnor än män varje år. Varje dag sipprar radon in i våra hem genom sprickor och

Read More 

Använd hållbart material

För industriverksamhet som arbetar med rening av vätskor eller som exponeras mycket mot oljor, kemikalier eller saltvatten måste välja rätt material när det gäller både konstruktioner och rör. Det material som står emot dessa tuffa miljöer överlägset bäst är glasfiber. När det gäller glasfiber går det alltså att få både rör, rördelar, gallerdurk och olika

Read More 

Uthyrning av maskiner

De flesta byggföretag väljer att enbart köpa in och äga de viktigaste handverktygen som personalen använder. När det gäller många maskiner väljer de att i stället hyra in dessa av företag som enbart arbetar med uthyrning av maskiner, när byggprojekten kräver det. Det finns flera fördelar för byggföretagen att inte äga maskinerna själv. Dels slipper

Read More