Month: juni 2022

Energideklaration bostadsrätt

Ägare till en fastighet har idag krav på sig att tillhandahålla en energideklaration. När det gäller bostadsrätt så är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration. Men för tydlighetens skull måste sägas att ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av bostadsrättsförening) inte behöver upprätta en energideklaration förrän byggnaden

Read More