Energideklaration bostadsrätt

Ägare till en fastighet har idag krav på sig att tillhandahålla en energideklaration. När det gäller bostadsrätt så är det bostadsrättsföreningen som ansvarar för att det finns en giltig energideklaration. Men för tydlighetens skull måste sägas att ägare av egnahem (villor och radhus som inte ägs av bostadsrättsförening) inte behöver upprätta en energideklaration förrän byggnaden ska säljas. En energideklaration är värdefull av flera anledningar. Dels för att kunna visa upp hur mycket energi bostadsrätten förbrukar. Men dels också för att få reda på förbättringsåtgärder gällande energianvändning och inomhusklimat.

Energideklarationen ska vara utförd av certifierad besiktningsman som då undersöker flera aspekter på bostadens energiförbrukning. Det här ger en värdefull insikt i vad man eventuellt behöver göra för att kunna förbättra sin egen inomhusmiljö. Så även om dokumentet för bostadsägare är ett krav så ska man nog mer se det som en värdefull handling för sig och sin egen omgivning när man vistas i bostadsrätten än ett nödvändigt ont. Dessutom är kostnaden för en energideklaration avdragsgill vid försäljning av sin privata bostadsfastighet.

Vad man bland annat kan se i deklarationen är vilken energiklass en byggnad har. Energianvändning och energiprestanda mäts utifrån befintlig energiproduktion. Därpå ges konstruktiva förslag på förbättringsåtgärder. Härigenom kan sköna kostnadsbesparingar göras samtidigt som energiförbrukningen effektiviseras väsentligt.

Läs gärna mer om energideklaration av bostadsrätt här!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *